Heart of Darkness โนเวลลาคลาสสิกของโจเซฟคอนราดและภาพยนตร์เรื่อง Apocalypse Now ตรวจสอบความโหดร้ายของอาณานิคม ในขณะที่สารคดีเรื่องใหม่ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาพลาดเสียงที่สำคัญที่สุดนั่นคือเสียงของเหยื่อเขียน Hanna Flint