Tags : idolsmiledental

จัดฟันบางนา: ผลไม้ช่วยลดอาการเลือกออกตามไรฟัน อาการเลือดออกตามไรฟัน หรือที่เรียกอีกชื่อว่าโรคลักปิดลักเปิด สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงจนถึงอันตรายแก่ชีวิต แต่เมื่อเป็นแล้วก็มักจะสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ป่วย สำหรับปัญหาเลือดออกตามไรฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟันอย่างรุนแรง จนทำให้เหงือกเป็นแผลและมีเลือดออก หรือมีปัญหาภายในช่องปาก เช่น คราบพลัค เหงือกบวมอักเสบ

แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ยาก ในขณะจัดฟัน เชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ทำการจัดฟัน จะทราบดีถึงปัญหาต่างๆมากมานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างจัดฟัน แต่ไม่ทราบถึงวิธีในการรับมือและแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะหน้า